تماس با ما

اطلاعات تماس با ما

 

آدرس : همدان ، دانشگاه بوعلی سینا ، دانشکده علوم پایه گروه زمین شناسی

تلفن : 38381172 - 081

(ساعات پاسخگویی : همه روزه در ساعات اداری)

 

تلفن همراه :    9272 - 219 - 0918

(برای تماس در ساعات غیر اداری)کد پیگیری :